DJC
Làm thế nào để trở thành một người sếp thành công?
Miễn phí
Jenn Im Slide

Làm thế nào để trở thành một người sếp thành công?

Cấp độ: Căn bản 388 lượt xem
Đánh giá:
Jenn Im

Tác giả: Jenn Im

Học vị: Cử nhân Nghiên cứu Truyền thông

Vị trí: Nhà thiết kế thời trang, beauty vlogger

Website: http://www.imjennim.com/

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho những ai đang là nhà lãnh đạo hoặc muốn làm lãnh đạo.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn biết về những kỹ năng cần thiết nếu muốn trở thành chủ tịch hoặc giám đốc, hoặc ít nhất là biết cách làm chủ bản thân hiệu quả.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELLING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành chủ tịch của một tập đoàn nào đó mà tự bạn tạo ra chưa? Có thể bạn nghĩ điều đó thật khó tin, và Jenn Im cũng từng nghĩ thế, nhưng giờ cô ấy lại là chủ của chính tập đoàn thời trang của mình. Và giờ cô ấy sẽ chỉ cho bạn những kỹ năng để trở thành giám đốc hay chủ tịch.

Điển hình là cách Jenn Im dùng để quản lý bản thân: “Đầu tiên, tôi bấm giờ hẹn 20 phút. Và rồi, bất kể thế nào, tôi cũng phải tập trung vào công việc hiện tại. Tôi không làm gì khác. Tôi đã tắt tiếng điện thoại rồi. Tôi chỉ tập trung vào điều tôi bảo là sẽ tập trung vào. Đây là một khoảng thời gian dài, và bạn sẽ ngạc nhiên vì những gì mình có thể làm trong 20 phút.”

Tất nhiên, làm được những điều này không thể đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ trở thành chủ tịch của một tập đoàn nào đó. Nhưng chắc chắn bạn sẽ có thể làm chủ tịch của cuộc đời mình và sống tốt.