DJC
Làm thế nào để cân bằng cảm xúc tại chỗ làm?
Miễn phí
TED Slide

Làm thế nào để cân bằng cảm xúc tại chỗ làm?

Cấp độ: Căn bản 34 lượt xem
Đánh giá:
Liz Fosslien

Tác giả: Liz Fosslien

Học vị: Cử nhân

Vị trí: Tác giả, diễn giả TED

Website: https://www.fosslien.com

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Đặc biệt dành cho những người đang đi làm ở những môi trường chuyên nghiệp.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn điều chỉnh cảm xúc tại chỗ làm cho hợp lý và cân bằng.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELLING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

Chúng ta cho rằng ở chỗ làm không nên thể hiện cảm xúc vì thiếu chuyên nghiệp. Nhưng đó không phải cách thể hiện cảm xúc phù hợp. Liz Fosslien sẽ chỉ cho bạn cách để cân bằng cảm xúc hợp lý tại chỗ làm.

Có hai thái cực cảm xúc: một bên là quá vô cảm, một bên là quá đa cảm. Bên nào cũng không tốt cho một môi trường làm việc lành mạnh. “Có ranh giới giữa việc chia sẻ để xây dựng sự tin tưởng, và phá huỷ nó bằng việc chia sẻ quá mức. Nếu bạn bỗng thể hiện cảm xúc quá mức ở chỗ làm và kể cho mọi người nhiều thông tin hơn họ muốn nghe, bạn sẽ làm tất cả mọi người quanh bạn thiếu thoải mái, và cũng tự hạ thấp bản thân nữa. Họ sẽ coi bạn là yếu đuối hay thiếu ý thức nhiều hơn.”

Nếu biết cách điều chỉnh cảm xúc tại chỗ làm hợp lý, không quá vô cảm cũng không quá đa cảm, bạn sẽ làm việc hiệu quả và thấy vui vẻ hơn.