DJC

Làm sao tận dụng quá trình tuyển dụng để nêu bật điểm tốt của mọi người?

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho các nhà tuyển dụng, những người làm nhân sự nói chung.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 04/10/2021
Thành viên 1
tận dụng quá trình tuyển dụng nêu bật điểm tốt mọi người

Không phải tự nhiên mà khi đi phỏng vấn việc làm, hầu như ai cũng thấy hồi hộp, căng thẳng. Đó là vì kiểu phỏng vấn việc làm truyền thống thường không khác tra khảo là mấy. Gil Winch sẽ đề xuất một số cách làm để khiến việc phỏng vấn có thể tạo điều kiện để ứng viên thể hiện tốt hơn.

Ta có thể phỏng vấn theo kiểu đưa ra tình huống cho ứng viên nhập vai và qua đó thể hiện luôn khả năng của họ. Ví dụ: “Vị trí bán hàng cần có khả năng thuyết phục. Nên hãy bảo ứng viên thử đóng vai xem họ sẽ thuyết phục một người hàng xóm trả thêm phí bảo dưỡng cho việc sửa lại tiền sảnh nhà họ. Muốn có những cuộc thương lượng khó nhằn, cân não ư? Hãy bảo ứng viên miêu tả xem họ sẽ thuyết phục một thiếu niên không nhìn vào điện thoại của mình khi ăn tối với gia đình như thế nào.”