DJC
Làm sao để cân bằng cuộc sống và công việc hiệu quả?

Làm sao để cân bằng cuộc sống và công việc hiệu quả?

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho những ai đang làm việc hoặc học hành quá nhiều, đến nỗi không có thời gian riêng.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 06/10/2021
Thành viên 1
cân bằng công việc cuộc sống hiệu quả

Bạn hay thấy những câu chuyện về những người làm việc quá nhiều đến nỗi không lo cho gia đình. Và rất có thể bạn cũng là một người như thế – quá tham công tiếc việc. Nigel Marsh sẽ hướng dẫn cho bạn một số cách cân bằng công việc – cuộc sống.

Đầu tiên, bạn cần nghĩ có thể bản chất công việc đó không cho phép bạn dành thời gian cho bản thân. Sau đó, bạn phải hiểu rằng tự bạn phải thay đổi và lấy lại cân bằng cho cuộc đời. Lý do Nigel Marsh cho rằng điều đó quan trọng là: “Chúng ta đừng nhìn ra ngoài nữa. Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm tự kiểm soát cuộc đời mà mình muốn sống. Nếu bạn không tự thiết kế đời mình, sẽ có người làm thế giúp bạn, và có thể bạn không thích cách họ nghĩ về sự cân bằng đâu.”

Tiếp theo, bạn cần lên kế hoạch hợp lý cho việc nghỉ ngơi – làm việc trong một khoảng thời gian phù hợp. Cuối cùng, bạn nên biết chỉ cần những việc nhỏ nhoi trong ngày nhưng dành cho bản thân cũng sẽ ảnh hưởng rất tích cực.

Xã hội nên bắt đầu hiểu rằng thành công không phải là tham làm quá mức, mà là một cuộc đời lành mạnh, cân bằng giữa thời gian riêng và làm việc. Và bạn có thể góp phần vào giúp thay đổi định nghĩa hiện có của xã hội.