DJC
Ký ức của bạn có đáng tin không ?
Miễn phí
TED-Ed Slide

Ký ức của bạn có đáng tin không ?

Cấp độ: Căn bản 149 lượt xem
Đánh giá:
Daniel L. Schacter

Tác giả: Daniel L. Schacter

Học vị: Giáo sư

Vị trí: Giáo sư tâm lý học tại Đại học Harvard

Đối tượng phù hợp
- Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.
Lý do nên xem

- Khiến bạn nhận thức được về khả năng đánh lừa của bộ não, và rằng không phải ký ức nào của bạn cũng là thật.

- Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

- Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

“Trong một nghiên cứu vào những năm 1990, các đối tượng nhớ rằng mình đã từng bị lạc trong trung tâm thương mại khi còn nhỏ. Vài người kể lại những ký ức ấy rất chi tiết – có người còn nhớ ông lão đã cứu anh ta khi ấy mặc một cái áo nỉ. Nhưng thực ra không ai trong bọn họ từng bị lạc trong trung tâm thương mại cả. Họ đã sản sinh những ký ức giả này khi những nhà tâm lý thực hiện nghiên cứu bảo rằng họ đã từng bị lạc, mặc dù có thể họ không nhớ về chuyện đó và cha mẹ họ cũng đã xác nhận điều đó.”

Bạn có tin não bộ của bạn có thể sẽ tự bịa ra những ký ức như thế không?