DJC
Kỹ năng viết sách từ hành trình “Trở thành tác giả”

Kỹ năng viết sách từ hành trình “Trở thành tác giả”

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn tìm hiểu và phát triển bản thân.

  • Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về quy trình viết và dự định trở thành tác giả trong tương lai.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 03/12/2021
Thành viên 1
BKN kỹ năng viết sách hành trình tác giả

Kỹ năng viết sách từ hành trình “Trở thành tác giả” do DJC biên soạn là một cuộc hành trình được thu nhặt, tích lũy và đóng gói với mong muốn gửi đến bạn đọc những thông điệp, cách thức, phương tiện,...để giúp bạn từng bước trở thành một người sáng tác chân chính. Thông qua ba phần chính là: Trang bị, Lên Đường và Về đích tương ứng với từng chặng trải nghiệm bằng con chữ. Quan trọng hơn hết, khép lại cẩm nang, mỗi chúng ta sẽ nhận ra rằng hóa ra ai cũng chính là “tác giả” của cuộc đời mình cả. Học cách “viết” tinh tế, thú vị để có một “quyển sách” cuộc đời như ý. Hơn nữa, từng giai đoạn qua đi như một chương sách khép lại, và quy luật là sẽ có chương mới được gợi mở, luôn luôn là như vậy, trừ khi bạn ngừng “viết” về cuộc đời mình.

Hãy cùng tìm đọc thêm và đón chờ các bài giới thiệu về một số tiêu mục khác trên thư viện ở những bài viết sau bạn nhé!