DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khu di tích ngã ba Đồng Lộc

Khu di tích ngã ba Đồng Lộc

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/11/2023
Thành viên 1

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc là khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đặc biệt nằm trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại, gắn với sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Về với Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một hành trình trở về với lịch sử hào hùng của đất nước mà còn giúp mỗi chúng ta thấm thía, trân trọng hơn những giá trị cao đẹp đó là lý tưởng của tuổi trẻ, của tinh thần yêu nước nồng nàn được kết tinh qua bao thế hệ. Hãy một lần dừng chân nơi đây bạn nhé!