DJC
Khoa học thiền định: Bạn đã biết tần số năng lượng của mình chưa?

Khoa học thiền định: Bạn đã biết tần số năng lượng của mình chưa?

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Những cá nhân muốn tìm hiểu về thiền định và tần số năng lượng.

  • Những cá nhân khát khao có được một cuộc sống khỏe mạnh, thư thái.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 03/12/2021
Thành viên 1
NCB khoa học thiền định tần số năng lượng

Theo nhà nghiên cứu tâm thần nổi tiếng David Hawkins (Hoa Kỳ), tùy theo cảnh giới tinh thần mà mỗi người có một tần số rung động khác nhau, từ 1-1000. Sự đau khổ, tuyệt vọng và oán thán có tần số thấp, khiến người ta mang bệnh, và ngược lại, hòa ái từ bi có tần số cao khiến mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc.

Việc tìm hiểu về tần số năng lượng của chính mình là tìm về nguyên nhân gốc rễ của những khổ đau thực tại của con người và biết được phương cách để loại bỏ chúng. Các phương pháp thường được áp dụng có thể kể đến là thiền định, ăn uống, thể thao, đọc sách có tần số rung động cao như Tâm kinh, Sử thi…

Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể tự chữa lành mọi tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần khi lựa chọn được cho mình lối sống phù hợp với những năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, bạn còn có thể tìm đọc thêm nhiều tài liệu giá trị hơn từ các vi mục trên thư viện!