DJC
Joseph Lister

Joseph Lister

  • Cá nhân đam mê khoa học

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 24/04/2023
Thành viên 1
Joseph Lister khoa học

Không ít người thắc mắc về mọi vật chất xung quanh mình. Sao lại có điện, tại sao ô tô không người lái vẫn chạy được và hàng trăm câu hỏi khác. Hãy cùng Thư viện số 100 năm DJC tìm hiểu “Top 20+ nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới” sau đây nhé! Chắc chắn bạn đang sử dụng ít nhất một phát minh của họ trong cuộc sống.