DJC
Hãy thách thức bản thân để vượt ra khỏi khuôn khổ

Hãy thách thức bản thân để vượt ra khỏi khuôn khổ

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 17/09/2021
Thành viên 1
thách thức khuôn khổ

“Và rồi bạn thân của tôi bảo tôi đừng làm những điều tôi vốn đang làm, đó là làm hài lòng tất cả mọi người, nữa, và cậu ấy nói: “Cứ là bản thân thôi”. Những từ đó, tôi biết chúng ta nghe câu này mãi rồi. “Cứ là bản thân thôi”. Kiểu như, khi tôi tắm, “cứ là bản thân thôi”, khi tôi ăn, “cứ là bản thân thôi”, khi trên sân khấu, “chỉ cần là chính mình”, khi tôi nói chuyện với bạn, “chỉ cần là chính mình”. “Chỉ cần là chính mình”. Những từ đó, tuy chúng ta đã nghe mãi và phát mệt vì nó rồi, nhưng cách cậu ấy dùng từ “chỉ cần” mới là điều làm tôi ngạc nhiên, vì khi ta dùng từ “chỉ cần” thì có nghĩa đó là một việc rất dễ làm. Vậy thì tại sao việc là bản thân tôi vẫn là điều tôi thấy khó làm nhất?”