DJC
Hành trình tri thức thời kinh tế số
Cao cấp
DJC Slide

Hành trình tri thức thời kinh tế số

Cấp độ: Căn bản 7 lượt xem
Đánh giá:
Bùi Quang Tuyến

Tác giả: Bùi Quang Tuyến

Học vị: Tiến sĩ

Vị trí: Cố vấn Chiến lược DJC, Giám đốc Học viện Viettel