DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Ông Tổ của nền y học cổ truyền Việt Nam

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Ông Tổ của nền y học cổ truyền Việt Nam

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 22/12/2023
Thành viên 1

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác  một bậc đại danh y giỏi về y thuật, người đã có công phát hiện hơn 300 vị thuốc nam,tổng hợp 2854 vị thuốc kinh nghiệm phổ biến cho nhân dân. Ông để lại cho hậu thế những lời răn dạy y đức của người thầy thuốc. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị danh y Hải Thượng Lãn Ông!