DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hà Huy Tập - Tổng Bí thư, Người Cộng sản kiên trung, bất khuất

Hà Huy Tập - Tổng Bí thư, Người Cộng sản kiên trung, bất khuất

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 22/12/2023
Thành viên 1
Hà Huy Tập

Hà Huy Tập là một nhà cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tổng Bí thư Hà Huy Tập giữ cương vị Tổng Bí thư trong quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng những đóng góp của ông cho lý luận của Đảng, của Cách mạng là vô cùng to lớn. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị Tổng Bí thư Hà Huy Tập!