DJC
(E) Em dành tặng lời khen

(E) Em dành tặng lời khen

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
kỹ năng giao tiếp ứng xử premium 6-12 tặng lời khen

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Khen ngợi người khác khi nào?

  • Những hành động đáng khen

  • Cách dành lời khen

  • Khi em nhận lời khen

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.