DJC
(E) Cách Hiểu Đúng Về Nữ Quyền Theo Pháp Luật Việt Nam

(E) Cách Hiểu Đúng Về Nữ Quyền Theo Pháp Luật Việt Nam

 • Phụ nữ đã hoặc chuẩn bị kết hôn

 • Đàn ông với vai trò làm con, làm chồng

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 30/03/2022
Thành viên 1
Xây Dựng Gia Đình 0-6

Nội dung chính chia sẻ về:

 • Cách để biến ước mơ thành sự thật 

 • Sự kỷ luật dành cho bản thân 

 • Bàn luận về nữ quyền 

 • Khái niệm nữ quyền

 • Những nỗi buồn của người phụ nữ

 • Liệu ngôn từ có giới tính?

 • Quyền của nữ giới và lỡ lầm trong hôn nhân 

 • Nhận thức về nữ quyền

 • Ví dụ về nữ quyền

 • Nữ quyền trong mối quan hệ gia đình