DJC
(E) Cách Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi

(E) Cách Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi

  • Người cao tuổi.

  • Người trưởng thành.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
50-100 chăm sóc sức khoẻ thể chất tinh thần người cao tuổi

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Sự cần thiết trong chăm sóc người cao tuổi

  • Chăm sóc sức khỏe thể chất của người cao tuổi

  • Chăm sóc đời sống tinh thần người cao tuổi

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các bạn hiểu và biết cách chăm sóc Ông Bà, Cha Mẹ của mình!