DJC
DJC - Ngân hàng di sản số

DJC - Ngân hàng di sản số

Người Việt toàn cầu mong muốn phát triển bản thân, sống cân bằng với hệ giá trị cá nhân, sống hạnh phúc với tinh thần tận hiến. 

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 25/09/2023
Thời gian hoàn thành 8 phút
Thành viên 1
Intro DJC 0-6 thư viện 100 năm

Tập đoàn Hành trình Kim Cương DJC hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và truyền thông số. Từ niềm tin mỗi người là viên kim cương độc bản, DJC đã kiến tạo Thư viện số 100 năm với TRIẾT LÝ GIEO - GẶT cùng CHU TRÌNH 5E.