DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí Lớp 5 - NXB Giáo dục Việt Nam

Địa lí Lớp 5 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 5, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 5.

  • Học sinh lớp 4 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 5 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm 2 phần chính với các bài giảng được viết một cách rõ ràng và có hình ảnh minh họa:

  • Phần 1: Địa lý Việt Nam: Bao gồm nhiều bài giảng về Việt Nam, bao quát địa hình và khoáng sản, khí hậu, sông ngòi, vùng biển, đất và rừng, dân số và phân bố dân cư, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại và du lịch.

  • Phần 2: Địa lý thế giới: Nội dung bao gồm châu Á, các nước láng giềng của Việt Nam, châu Âu, một số nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực, cùng với các đại dương trên thế giới.