DJC
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa lỗi lạc của Việt Nam & Thế giới
Miễn phí
DJC Collection Slide

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa lỗi lạc của Việt Nam & Thế giới

Cấp độ: Căn bản 20 lượt xem
Đánh giá:
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vị trí: Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1951 đến khi qua đời. Nhà cách mạng vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới, nhà văn, nhà thơ lớn Việt Nam

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Những cá nhân đam mê thơ ca, văn học.

  • Những cá nhân cần tìm hiểu thông tin về Hồ Chí Minh và những tư tưởng của Người.

Lý do nên xem

Hiểu rõ quan điểm sáng tác nghệ thuật của Bác rất đặc biệt bởi vì Người tâm niệm rằng văn chương là vũ khí đắc lực, phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như đối tượng phục vụ mà Bác nhắm đến là quần chúng nhân dân. Ẩn dưới ngòi bút tài hoa của Bác hàm chứa chất trí tuệ sắc sảo, Người thể hiện tinh thần yêu nước bất diệt và thấm nhuần chất trữ tình đan xen là chất anh hùng ca thời đại.

Tóm tắt nội dung

Văn chương thể hiện phong thái của Hồ Chủ tịch. Chẳng hạn, tác phẩm của Bác có sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, nét cổ điển thể hiện ở ngôn từ giàu sức gợi tả, đề tài thiên nhiên phong phú, hữu tình nhân vật trữ tình thường có phong thái ung dung nhưng canh cánh nỗi niềm lo âu cho “nỗi nước nhà” đang bị đế quốc giày xéo, cụ thể trong tập thơ Ngục trung nhật ký, tên gọi khác: Nhật ký trong tù gồm 134 bài theo thể Đường luật được Bác viết trong lúc bị giam ở Quản Tây (Trung Quốc) thể hiện tính nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc của Bác, đặc biệt khắc họa chân dung người chiến sĩ cộng sản kiên cường:

Đi đường mới biết gian lao,

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;

Núi cao lên đến tận cùng;

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.

(Đi đường, Nhật ký trong tù)

Nét hiện đại thể hiện ở đề tài dân chủ gắn với chính trị, thời sự và cách mạng, minh chứng qua tác phẩm lớn: Tuyên ngôn độc lập, tác phẩm chính luận Bản án chế độ thực dân Pháp, hay Đường kách mệnh. Ba tác phẩm lớn này thể hiện Bác có lối tư duy sắc sảo, giàu trí tuệ, tính minh bạch thể hiện rõ cách dẫn chứng xác thực.

Thí dụ, trong Bản ác chế độ thực dân pháp ví như thiên phóng sự vạch trần tố cáo tội ác của Thực dân Pháp gây ra cho dân tộc Việt Nam (cụ thể trong chương Thuế máu, Việc đầu độc người bản xứ,...), với ngôn từ đanh thép, ngôn ngữ giàu cảm xúc, như lời hiệu triệu tinh thần đoàn kết dân tộc để vùng dậy đánh đuổi giặc ngoại xâm. Hay tác phẩm Đường kách mệnh có ý nghĩa và vai trò như kim chỉ nam cho đường lối cách mạng Việt Nam. Tinh thần chủ đạo xuyên suốt của tác phẩm là vì độc lập, tự do của dân tộc, qua đó, ta thấy Người đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, một tấm gương cho các thế hệ sau này. Cuối cùng là một tác phẩm chính luận có giá trị pháp lí, nghệ thuật cao với sự khẳng định mạnh mẽ hùng hồn về chủ quyền dân tộc trước nhân dân và thế giới: Tuyển ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình. Tác phẩm là áng thiên cổ hùng văn thời đại mới phản ảnh khát vọng độc lập, tự do,đánh dấu trang sử vẻ vang trong lịch sử giải phóng dân tộc. Vậy chúng ta cùng quay ngược thời gian lịch sử để hiểu sâu hơn chí khí nam nhi muốn giải phóng dân tộc – nhiệm vụ thiêng liêng chảy trong huyết quản của Bác thông qua 4 tác phẩm chính nhé!

Ngoài ra, bằng cách truy cập vào các tiêu mục trên thư viện, bạn còn có thể tìm xem thêm vô số “di sản” giá trị của những vĩ nhân khác!