DJC
(C) Em lịch sự nhờ giúp đỡ

(C) Em lịch sự nhờ giúp đỡ

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 27/03/2022
Thành viên 1
premium 6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử lịch sự giúp đỡ

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Chúng mình tự làm được những gì?

  • Nên làm gì trước khi nhờ giúp đỡ

  • Làm thế nào nhỉ?

  • Các bước nhờ giúp đỡ lịch sự

  • Nếu không được giúp đỡ

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.