DJC
(C) Cách Hiểu, yêu và bảo vệ cơ thể mình

(C) Cách Hiểu, yêu và bảo vệ cơ thể mình

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 25/03/2022
Thành viên 1
TLA 12-18 premium hiểu mình bảo vệ cơ thể yêu

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Hiểu về cơ thể mình

  • Yêu cơ thể mình

  • Cơ thể tôi là của tôi

  • Phòng chống quấy rối tình dục và xâm hại tình dục

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.