DJC
Bạn hiểu gì về mục tiêu ngắn và dài hạn?
Miễn phí
Amanda Johnson Slide

Bạn hiểu gì về mục tiêu ngắn và dài hạn?

Cấp độ: Căn bản 4 lượt xem
Đánh giá:
Amanda Johnson

Tác giả: Amanda Johnson

Vị trí: Youtuber

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân. 

  • Những cá nhân đang xây dựng mục tiêu cho riêng mình.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn phân biệt được mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Từ đó, có kế hoạch thực hiện cụ thể hơn cho những mong muốn và dự định của bản thân. 

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE - DỊCH - THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

Tóm tắt nội dung

“Bạn đã bao giờ mơ ước bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình hoặc tiết kiệm để nghỉ hưu sớm. Đó là những ví dụ về mục tiêu dài hạn – những điều sẽ đem lại cho bạn phương hướng và mục đích".

Tuy nhiên, các mục tiêu dài hạn còn cần được chia nhỏ thành các mục tiêu ngắn hạn để thúc đẩy việc đạt được mục tiêu dài hạn của bạn trở nên đơn giản và dễ thực hiện hơn. Hãy tìm hiểu tài liệu sau để nhận định được sự khác biệt giữa mục tiêu dài hạn - ngắn hạn và chúng liên quan đến nhau như thế nào. Từ đó, có thể đề xuất thứ tự ưu tiên mục tiêu để thực hiện. Các mục tiêu dài hạn thường rất có ý nghĩa và mang lại cho bạn cảm giác về mục đích lớn trong khi các mục tiêu ngắn hạn sẽ thúc đẩy sự tập trung và hiệu quả.