DJC
5 phút về chọn nghề
Miễn phí

5 phút về chọn nghề

Cấp độ: Căn bản 28 lượt xem
Đánh giá:
UCD Careers Network

Tác giả: UCD Careers Network

Vị trí: Kênh Youtube của trường đại học - cao đẳng Dublin

Website: https://www.ucdisc.com

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân. 

  • Người đang bế tắc với vấn đề công việc

  • Người mong muốn xây dựng kế hoạch nghề nghiệp.

Lý do nên xem

  • Đây là một hướng dẫn tinh gọn, nhưng khá đầy đủ cho kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Nếu bạn vẫn đang lo lắng không biết bắt đầu từ đâu, thì đây sẽ là câu trả lời xác đáng nhất dành cho bạn.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE - DỊCH - THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn. 

Tóm tắt nội dung

Có chăng việc lên kế hoạch nghề nghiệp đôi lúc sẽ khiến bạn cảm thấy nản lòng? Đơn giản chỉ vì bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. “…Quyết định xem phải làm gì với cuộc đời đôi khi sẽ khiến bạn nản lòng, và bạn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế nên chúng tôi đã đơn giản cả quá trình thành bốn bước dễ thực hiện để giúp bạn khởi đầu. Trong những phút tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình này khi chúng ta cùng: nhìn nhận lại, nghiên cứu, lên kế hoạch, hành động.”