DJC
30 bệnh của Nhà quản lý Cấp trung
Cao cấp
DJC Slide

30 bệnh của Nhà quản lý Cấp trung

Cấp độ: Căn bản 87 lượt xem
Đánh giá:
Đỗ Vũ Phương Anh

Tác giả: Đỗ Vũ Phương Anh

Học vị: Tiến Sĩ

Vị trí: Chủ tịch DJC, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI