DJC
3 bí quyết “quản trị” bản thân hiệu quả
Miễn phí
Ruby Nguyen Slide

3 bí quyết “quản trị” bản thân hiệu quả

Cấp độ: Căn bản 68 lượt xem
Đánh giá:
Ruby Nguyen

Tác giả: Ruby Nguyen

Vị trí: Nhà giáo dục, huấn luyện, diễn giả truyền cảm hứng.

Website: https://imrubynguyen.com/

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Những cá nhân mong muốn tìm hiểu, rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng.

Lý do nên xem

Tài liệu cung cấp ý tưởng và cách thức hiệu quả để giúp bạn phát triển và rèn luyện một số kỹ năng mềm quan trọng cho công việc và một cuộc sống thành công.

Tóm tắt nội dung

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, để hòa nhập được với cộng đồng, làm việc có hiệu quả và phát triển thì kỹ năng là một phần không thể thiếu.

Trong đó, quản trị bản thân đóng vai trò cốt yếu hơn cả. Mỗi người cần phải tự chủ tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, thiếu sót của mình trong hệ thống kỹ năng mềm của bản thân để từ đó có thể tìm cách bù đắp, khắc phục những thiếu sót đó. Với các tài liệu của Cô Ruby Nguyễn, từng cách thức để phát triển cũng như xây dựng những kỹ năng mềm tiêu biểu như: nói trước đám đông, quản lý thời gian, hay làm chủ cảm xúc sẽ được trình bày vô cùng hiệu quả đến bạn.

Ngoài ra, để tham khảo thêm các tài liệu của Cô Ruby, bạn có thể truy cập các vi mục khác trên thư viện!