DJC
10 đầu sách dạy trẻ về chia sẻ

10 đầu sách dạy trẻ về chia sẻ

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ đang có con nhỏ ở độ tuổi khoảng tiểu học trở xuống.

  • Người đang muốn lên kế hoạch nuôi dạy con cái trong tương lai.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 21/09/2021
Thành viên 1
đầu sách chia sẻ

“Muốn xây dựng một nền tảng nhân cách vững chắc cho con mình có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ. Chia sẻ là quan tâm. Để đúng với câu này, cha mẹ và giáo viên nói riêng có trách nhiệm giúp con ấp ủ đức tính chia sẻ, thể hiện dưới sự quan tâm và nhân ái…” Chia sẻ là một điểm vô cùng tốt, tạo nên sự thiện lương cho bất kì ai. Trẻ em nếu được học về điều này cũng như đọc qua các đầu sách được tác giả nêu trong bài sẽ tạo nên một nền móng rất tốt cho phần “nhân” của con em chúng ta sau này. Tác giả sẽ liệt kê ra cho bạn 10 đầu sách thực sự hữu hiệu cho trong công cuộc nuôi dạy trẻ từ khi còn thơ.