DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 5 - NXB Giáo dục Việt Nam

931 lượt xem
 

10.1. When will Sports Day be?: Bài giảng

video
38 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: Let's go

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 5, giáo viên.

  • Người học tiếng Anh đã học qua trình độ sơ cấp cơ bản. 

  • Giáo viên, phụ huynh muốn cải thiện chất lượng học tập cho con em.

Lý do nên xem
  • Giúp các em học sinh nâng cao trình độ ngôn ngữ.  

  • Hỗ trợ thầy cô và phụ huynh trong việc giúp con em tiếp thu kiến thức.

  • Cải thiện vốn từ, nâng cao năng lực về ngữ pháp và giao tiếp. 

Tóm tắt nội dung

 Cuốn sách “Tiếng Anh 5 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” gồm 20 bài học chính được phân chia rõ ràng thành các chủ đề liên quan trực đến đời sống như: Kế hoạch làm việc, học tập, vui chơi… Qua đó, học sinh có thể học thêm nhiều cấu trúc câu, điểm ngữ pháp quan trọng để bày tỏ suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh, giao tiếp được với nhiều đối tượng hơn. Đối với học sinh cuối cấp 1, đây cũng là bước đệm quan trọng để các em chuyển sang một môi trường học, kiến thức hoàn toàn mới về tiếng Anh sau khi thi chuyển cấp.