DJC
PREMIUM STORE
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
free-member Giới thiệu Thư viện 100 năm Nguyễn Châu Linh DJC 2021-12-24 17:00:00 1316
free-member Bí mật của Hành trình Hạnh phúc Biên tập viên DJC DJC 2021-12-29 04:00:00 147
free-member Cách để Bóc vỏ hành “Tôi” với DJ Model Nguyễn Châu Linh DJC 2021-11-13 06:00:00 2702
vip-member Cách để Giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-12-31 17:00:00 858
vip-member Cách để Làm chủ 6 loại hình giao tiếp trong doanh nghiệp Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-12-31 17:00:00 783
vip-member Cách để Tổ chức & điều hành hội họp hiệu quả Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-12-31 17:00:00 832
vip-member Cách để Thuyết trình trong công việc hiệu quả Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-12-31 17:00:00 874
vip-member Cách để Đàm phán kinh doanh hiệu quả Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-12-31 17:00:00 815
vip-member Cách để Giao tiếp quốc tế hiệu quả Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-12-31 17:00:00 711
vip-member Cách để Tổ chức sự kiện doanh nghiệp hiệu quả Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-12-31 17:00:00 703
vip-member Cách để Xây dựng khung Năng lực Quản lý cấp trung Đỗ Vũ Phương Anh DJC 969
vip-member Cách để Nhận biết 30 Bệnh của Nhà quản lý cấp trung Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-12-31 17:00:00 739
vip-member Cách để Xây dựng Hành trình Tri thức thời Kinh tế số Bùi Quang Tuyến DJC 2022-02-01 04:00:00 697
vip-member Cách để Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức Bùi Quang Tuyến DJC 2022-02-01 04:00:00 674
vip-member Cách để Quản trị tài chính cá nhân hiệu quả Nguyễn Bình Minh & Nguyễn Thị Hải Bình DJC 2021-11-29 04:00:00 733
vip-member Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2021-11-20 04:00:00 955
vip-member Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-09 04:00:00 29
vip-member Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-10 04:00:00 22
vip-member Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-10 04:00:00 14
vip-member Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-11 04:00:00 19
vip-member Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-11 04:00:00 10
vip-member Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-12 04:00:00 26
vip-member Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-12 04:00:00 16
vip-member Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-09 04:00:00 11
vip-member Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-12 04:00:00 12
vip-member Em học thuyết trình Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2022-01-13 04:00:00 92
free-member Cách để Phát triển tư duy cho Teens Biên tập viên DJC DJC 2021-12-01 04:00:00 746
free-member Cách để Định vị Tôi là ai cho Teens Biên tập viên DJC DJC 2021-12-01 04:00:00 718
vip-member Cách để Giáo dục tình dục và giới tính cho Teens Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2021-11-19 04:00:00 758
vip-member Em hiểu về mình Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự DJC 2021-11-19 04:00:00 748
free-member Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Biên tập viên DJC Đại học Sư phạm Hà Nội 2021-09-13 17:00:00 765
free-member Asia Dragon Capital Nguyễn Việt Hoà Asia Dragon Cordage 968
free-member Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Biên tập viên DJC Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 2021-09-13 17:00:00 748
free-member Cách để Kiến tạo Bánh xe cuộc đời cho Teens Biên tập viên DJC DJC 2021-12-31 17:00:00 2464

Nhà tài trợ & Đối tác

Banner ngang