DJC
PREMIUM STORE
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
free-member TS. Đỗ Vũ Phương Anh - Người giữ ngọn lửa tri thức cho thế hệ Việt trẻ Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-10-18 04:00:00 643
free-member ThS. Nguyễn Châu Linh - Người hướng dẫn Phát triển bản thân trên Nền tảng số Nguyễn Châu Linh DJC 2021-10-18 04:00:00 912
free-member Nguyễn Thị Anh Thư – Người truyền cảm hứng cho “Vườn ươm hạnh phúc 4.0” Nguyễn Thị Anh Thư DJC 2021-10-18 04:00:00 737
free-member TS. Bùi Quang Tuyến – Người viết nên Hành trình “Tri thức & Nhận thức” số Bùi Quang Tuyến DJC 2021-10-18 04:00:00 764
free-member ThS. Bùi Thị Bạch Hải - Cố vấn truyền thông của Nền tảng Thư viện số đầu tiên tại Việt Nam Bùi Thị Bạch Hải DJC 2021-10-18 04:00:00 723
free-member ThS. Nguyễn Thành Việt – Lãnh đạo cuộc đời và làm chủ doanh nghiệp bằng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa con tim và khối óc Nguyễn Thành Việt DJC 2021-10-18 04:00:00 585
free-member Trần Đức Nghĩa - Người chọn làm những việc bình thường một cách phi thường Trần Đức Nghĩa DJC 2021-10-18 04:00:00 677
free-member Nguyễn Ngọc Hưng – Người tiên phong sáng tạo Nguyễn Ngọc Hưng DJC 2021-10-18 04:00:00 739
free-member Vũ Hải Nam – Người tinh hoa với lý tưởng “Việc học là việc trọn đời” Vũ Hải Nam DJC 2021-10-18 04:00:00 695
free-member ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Người làm giáo dục và các hoạt động công tác xã hội đáng trân trọng Ngô Thị Thanh Mai DJC 2022-01-06 04:00:00 19
free-member TS. Phạm Ngọc Giao – Chuyên gia Công nghệ với tinh thần trải nghiệm phong phú Phạm Ngọc Giao DJC 2021-10-22 04:00:00 818
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
free-member TS. Đỗ Vũ Phương Anh - Người giữ ngọn lửa tri thức cho thế hệ Việt trẻ Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-10-18 04:00:00 643
free-member ThS. Nguyễn Châu Linh - Người hướng dẫn Phát triển bản thân trên Nền tảng số Nguyễn Châu Linh DJC 2021-10-18 04:00:00 912
free-member Nguyễn Thị Anh Thư – Người truyền cảm hứng cho “Vườn ươm hạnh phúc 4.0” Nguyễn Thị Anh Thư DJC 2021-10-18 04:00:00 737
free-member TS. Bùi Quang Tuyến – Người viết nên Hành trình “Tri thức & Nhận thức” số Bùi Quang Tuyến DJC 2021-10-18 04:00:00 764
free-member ThS. Bùi Thị Bạch Hải - Cố vấn truyền thông của Nền tảng Thư viện số đầu tiên tại Việt Nam Bùi Thị Bạch Hải DJC 2021-10-18 04:00:00 723
free-member ThS. Nguyễn Thành Việt – Lãnh đạo cuộc đời và làm chủ doanh nghiệp bằng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa con tim và khối óc Nguyễn Thành Việt DJC 2021-10-18 04:00:00 585
free-member Trần Đức Nghĩa - Người chọn làm những việc bình thường một cách phi thường Trần Đức Nghĩa DJC 2021-10-18 04:00:00 677
free-member Nguyễn Ngọc Hưng – Người tiên phong sáng tạo Nguyễn Ngọc Hưng DJC 2021-10-18 04:00:00 739
free-member Vũ Hải Nam – Người tinh hoa với lý tưởng “Việc học là việc trọn đời” Vũ Hải Nam DJC 2021-10-18 04:00:00 695
free-member ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Người làm giáo dục và các hoạt động công tác xã hội đáng trân trọng Ngô Thị Thanh Mai DJC 2022-01-06 04:00:00 19
free-member TS. Phạm Ngọc Giao – Chuyên gia Công nghệ với tinh thần trải nghiệm phong phú Phạm Ngọc Giao DJC 2021-10-22 04:00:00 818
GIA TỘC VIỆT
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
free-member TS. Đỗ Vũ Phương Anh - Người giữ ngọn lửa tri thức cho thế hệ Việt trẻ Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-10-18 04:00:00 643
free-member ThS. Nguyễn Châu Linh - Người hướng dẫn Phát triển bản thân trên Nền tảng số Nguyễn Châu Linh DJC 2021-10-18 04:00:00 912
free-member Nguyễn Thị Anh Thư – Người truyền cảm hứng cho “Vườn ươm hạnh phúc 4.0” Nguyễn Thị Anh Thư DJC 2021-10-18 04:00:00 737
free-member TS. Bùi Quang Tuyến – Người viết nên Hành trình “Tri thức & Nhận thức” số Bùi Quang Tuyến DJC 2021-10-18 04:00:00 764
free-member ThS. Bùi Thị Bạch Hải - Cố vấn truyền thông của Nền tảng Thư viện số đầu tiên tại Việt Nam Bùi Thị Bạch Hải DJC 2021-10-18 04:00:00 723
free-member ThS. Nguyễn Thành Việt – Lãnh đạo cuộc đời và làm chủ doanh nghiệp bằng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa con tim và khối óc Nguyễn Thành Việt DJC 2021-10-18 04:00:00 585
free-member Trần Đức Nghĩa - Người chọn làm những việc bình thường một cách phi thường Trần Đức Nghĩa DJC 2021-10-18 04:00:00 677
free-member Nguyễn Ngọc Hưng – Người tiên phong sáng tạo Nguyễn Ngọc Hưng DJC 2021-10-18 04:00:00 739
free-member Vũ Hải Nam – Người tinh hoa với lý tưởng “Việc học là việc trọn đời” Vũ Hải Nam DJC 2021-10-18 04:00:00 695
free-member ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Người làm giáo dục và các hoạt động công tác xã hội đáng trân trọng Ngô Thị Thanh Mai DJC 2022-01-06 04:00:00 19
free-member TS. Phạm Ngọc Giao – Chuyên gia Công nghệ với tinh thần trải nghiệm phong phú Phạm Ngọc Giao DJC 2021-10-22 04:00:00 818
VƯỜN ƯƠM TÁC GIẢ
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
free-member TS. Đỗ Vũ Phương Anh - Người giữ ngọn lửa tri thức cho thế hệ Việt trẻ Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-10-18 04:00:00 643
free-member ThS. Nguyễn Châu Linh - Người hướng dẫn Phát triển bản thân trên Nền tảng số Nguyễn Châu Linh DJC 2021-10-18 04:00:00 912
free-member Nguyễn Thị Anh Thư – Người truyền cảm hứng cho “Vườn ươm hạnh phúc 4.0” Nguyễn Thị Anh Thư DJC 2021-10-18 04:00:00 737
free-member TS. Bùi Quang Tuyến – Người viết nên Hành trình “Tri thức & Nhận thức” số Bùi Quang Tuyến DJC 2021-10-18 04:00:00 764
free-member ThS. Bùi Thị Bạch Hải - Cố vấn truyền thông của Nền tảng Thư viện số đầu tiên tại Việt Nam Bùi Thị Bạch Hải DJC 2021-10-18 04:00:00 723
free-member ThS. Nguyễn Thành Việt – Lãnh đạo cuộc đời và làm chủ doanh nghiệp bằng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa con tim và khối óc Nguyễn Thành Việt DJC 2021-10-18 04:00:00 585
free-member Trần Đức Nghĩa - Người chọn làm những việc bình thường một cách phi thường Trần Đức Nghĩa DJC 2021-10-18 04:00:00 677
free-member Nguyễn Ngọc Hưng – Người tiên phong sáng tạo Nguyễn Ngọc Hưng DJC 2021-10-18 04:00:00 739
free-member Vũ Hải Nam – Người tinh hoa với lý tưởng “Việc học là việc trọn đời” Vũ Hải Nam DJC 2021-10-18 04:00:00 695
free-member ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Người làm giáo dục và các hoạt động công tác xã hội đáng trân trọng Ngô Thị Thanh Mai DJC 2022-01-06 04:00:00 19
free-member TS. Phạm Ngọc Giao – Chuyên gia Công nghệ với tinh thần trải nghiệm phong phú Phạm Ngọc Giao DJC 2021-10-22 04:00:00 818
BẠN ĐỒNG HÀNH
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
free-member TS. Đỗ Vũ Phương Anh - Người giữ ngọn lửa tri thức cho thế hệ Việt trẻ Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-10-18 04:00:00 643
free-member ThS. Nguyễn Châu Linh - Người hướng dẫn Phát triển bản thân trên Nền tảng số Nguyễn Châu Linh DJC 2021-10-18 04:00:00 912
free-member Nguyễn Thị Anh Thư – Người truyền cảm hứng cho “Vườn ươm hạnh phúc 4.0” Nguyễn Thị Anh Thư DJC 2021-10-18 04:00:00 737
free-member TS. Bùi Quang Tuyến – Người viết nên Hành trình “Tri thức & Nhận thức” số Bùi Quang Tuyến DJC 2021-10-18 04:00:00 764
free-member ThS. Bùi Thị Bạch Hải - Cố vấn truyền thông của Nền tảng Thư viện số đầu tiên tại Việt Nam Bùi Thị Bạch Hải DJC 2021-10-18 04:00:00 723
free-member ThS. Nguyễn Thành Việt – Lãnh đạo cuộc đời và làm chủ doanh nghiệp bằng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa con tim và khối óc Nguyễn Thành Việt DJC 2021-10-18 04:00:00 585
free-member Trần Đức Nghĩa - Người chọn làm những việc bình thường một cách phi thường Trần Đức Nghĩa DJC 2021-10-18 04:00:00 677
free-member Nguyễn Ngọc Hưng – Người tiên phong sáng tạo Nguyễn Ngọc Hưng DJC 2021-10-18 04:00:00 739
free-member Vũ Hải Nam – Người tinh hoa với lý tưởng “Việc học là việc trọn đời” Vũ Hải Nam DJC 2021-10-18 04:00:00 695
free-member ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Người làm giáo dục và các hoạt động công tác xã hội đáng trân trọng Ngô Thị Thanh Mai DJC 2022-01-06 04:00:00 19
free-member TS. Phạm Ngọc Giao – Chuyên gia Công nghệ với tinh thần trải nghiệm phong phú Phạm Ngọc Giao DJC 2021-10-22 04:00:00 818
DI SẢN VIỆT
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
free-member TS. Đỗ Vũ Phương Anh - Người giữ ngọn lửa tri thức cho thế hệ Việt trẻ Đỗ Vũ Phương Anh DJC 2021-10-18 04:00:00 643
free-member ThS. Nguyễn Châu Linh - Người hướng dẫn Phát triển bản thân trên Nền tảng số Nguyễn Châu Linh DJC 2021-10-18 04:00:00 912
free-member Nguyễn Thị Anh Thư – Người truyền cảm hứng cho “Vườn ươm hạnh phúc 4.0” Nguyễn Thị Anh Thư DJC 2021-10-18 04:00:00 737
free-member TS. Bùi Quang Tuyến – Người viết nên Hành trình “Tri thức & Nhận thức” số Bùi Quang Tuyến DJC 2021-10-18 04:00:00 764
free-member ThS. Bùi Thị Bạch Hải - Cố vấn truyền thông của Nền tảng Thư viện số đầu tiên tại Việt Nam Bùi Thị Bạch Hải DJC 2021-10-18 04:00:00 723
free-member ThS. Nguyễn Thành Việt – Lãnh đạo cuộc đời và làm chủ doanh nghiệp bằng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa con tim và khối óc Nguyễn Thành Việt DJC 2021-10-18 04:00:00 585
free-member Trần Đức Nghĩa - Người chọn làm những việc bình thường một cách phi thường Trần Đức Nghĩa DJC 2021-10-18 04:00:00 677
free-member Nguyễn Ngọc Hưng – Người tiên phong sáng tạo Nguyễn Ngọc Hưng DJC 2021-10-18 04:00:00 739
free-member Vũ Hải Nam – Người tinh hoa với lý tưởng “Việc học là việc trọn đời” Vũ Hải Nam DJC 2021-10-18 04:00:00 695
free-member ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Người làm giáo dục và các hoạt động công tác xã hội đáng trân trọng Ngô Thị Thanh Mai DJC 2022-01-06 04:00:00 19
free-member TS. Phạm Ngọc Giao – Chuyên gia Công nghệ với tinh thần trải nghiệm phong phú Phạm Ngọc Giao DJC 2021-10-22 04:00:00 818

Nhà tài trợ & Đối tác

Banner ngang