DJC

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

Lạc Long Quân - Âu Cơ

Lạc Long Quân - Âu Cơ

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

66 lượt xem

Các vua Hùng

Các vua Hùng

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

78 lượt xem

Thánh Gióng

Thánh Gióng

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

49 lượt xem

Sơn Tinh - Thuỷ Tinh

Sơn Tinh - Thuỷ Tinh

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

54 lượt xem

An Dương Vương

An Dương Vương

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

39 lượt xem

Mỵ Châu - Trọng Thuỷ

Mỵ Châu - Trọng Thuỷ

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

39 lượt xem

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

40 lượt xem

Lê Chân

Lê Chân

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

51 lượt xem

Lý Nam Đế

Lý Nam Đế

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

44 lượt xem

Mai Thúc Loan

Mai Thúc Loan

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

40 lượt xem

Phùng Hưng

Phùng Hưng

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

38 lượt xem

Ngô Quyền

Ngô Quyền

Bài viết thuộc Dự án " None [1] Việt Nam tinh hoa " do None [2]   Đặng Vũ Ngọc Mai  (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)  và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các

47 lượt xem

BÀI VIẾT ĐƯỢC YÊU THÍCH

Các vua Hùng

Các vua Hùng

78 lượt xem

Lạc Long Quân - Âu Cơ

Lạc Long Quân - Âu Cơ

66 lượt xem

Sơn Tinh - Thuỷ Tinh

Sơn Tinh - Thuỷ Tinh

54 lượt xem

Lê Chân

Lê Chân

51 lượt xem

Thánh Gióng

Thánh Gióng

49 lượt xem

Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu
Ngô Quyền

Ngô Quyền

47 lượt xem

Lý Nam Đế

Lý Nam Đế

44 lượt xem

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

40 lượt xem

Mai Thúc Loan

Mai Thúc Loan

40 lượt xem