DJC

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

Bài 1.1: Cách xây dựng mục tiêu dài hạn & mục tiêu ngắn hạn

Bài 1.1: Cách xây dựng mục tiêu dài hạn & mục tiêu ngắn hạn

* Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Trí” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với ** None [1] Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model   giúp Nâng cao năng lực: * Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thô

4265 lượt xem

Bài 1.2: cách để có một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn

Bài 1.2: cách để có một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Trí” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với   None [1] Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông

1075 lượt xem

Bài 1.3: Cách để thiết lập mục tiêu của cuộc đời trong năm 2021

Bài 1.3: Cách để thiết lập mục tiêu của cuộc đời trong năm 2021

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình phát triển bản thân DJ  - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1854 lượt xem

Bài 1.4: cách để trở nên hạnh phúc hơn

Bài 1.4: cách để trở nên hạnh phúc hơn

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1051 lượt xem

Bài 1.5: Cách để thiết kế cuộc đời của bạn

Bài 1.5: Cách để thiết kế cuộc đời của bạn

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

2461 lượt xem

Bài 1.6: cách để xác định ước mơ

Bài 1.6: cách để xác định ước mơ

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model  giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1630 lượt xem

Bài 1.7: cách để sử dụng bánh xe cuộc đời

Bài 1.7: cách để sử dụng bánh xe cuộc đời

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model  giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua Mo

1366 lượt xem

Bài 1.8: Cách để xác định giá trị bản thân dựa trên bộ công cụ bánh xe cuộc đời

Bài 1.8: Cách để xác định giá trị bản thân dựa trên bộ công cụ bánh xe cuộc đời

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model None [2]   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình t

4351 lượt xem

Bài 1.10: cách để thiết kế nên cuộc sống mà bạn mong ước

Bài 1.10: cách để thiết kế nên cuộc sống mà bạn mong ước

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

2115 lượt xem

Bài 1.11: cách để sở hữu những thứ giá trị hơn cả sự hạnh phúc

Bài 1.11: cách để sở hữu những thứ giá trị hơn cả sự hạnh phúc

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1473 lượt xem

Bài 1.12: Cách để tạo nên mối quan hệ đồng hành

Bài 1.12: Cách để tạo nên mối quan hệ đồng hành

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1502 lượt xem

Bài 1.13: Cách để sử dụng bánh xe cuộc đời trong thực hành huấn luyện của bạn

Bài 1.13: Cách để sử dụng bánh xe cuộc đời trong thực hành huấn luyện của bạn

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với None [1] Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model   giúp Nâng cao năng lực: Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh. Thuyết trình thông qua M

1534 lượt xem