DJC
Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Trở thành Con tàu
Hội tụ Tri thức Tinh hoa Việt

Sứ mệnh

SỨ MỆNH

- Kiến tạo Nền tảng
- Kết nối Tinh hoa
- Phụng sự Cộng đồng

Hệ giá trị D.I.A.M.O.N.D

HỆ GIÁ TRỊ D.I.A.M.O.N.D

- Development | Innovation | Alliance
- Measurable | Object Orientation
- New Knowledge | Determined Mindset

Mục tiêu 2030

MỤC TIÊU 2030

- Tặng 1 triệu học bổng
- Trao 10 triệu thư viện
- IPO

61176

count_user

THƯ VIỆN

Đã được kiến tạo cho người Việt trên toàn cầu.

150

150

HỌC BỔNG

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt, tăng lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

3377

count_document

TÀI LIỆU

Gồm ebook, khoá học video, sách đã được tóm tắt.

13

count_partner

ĐỐI TÁC

Chung tay kiến tạo Ngân hàng di sản tri thức Việt.

NHÀ SÁNG LẬP VÀ BAN CỐ VẤN

VINH DANH NHÀ TÀI TRỢ

play

Công ty sản xuất Dây thừng và Sợi nông nghiệp Top 10 Châu Á và Top 3 Việt Nam.

1.000

user-w

Thư viện

150

tree-w

Học bổng

5.000

heart-w

Bình chọn từ cộng đồng

VINH DANH NHÀ TÀI TRỢ

Asia Dragon Capital 1 st
DOJI Lab 2 nd
3S Intersoft JSC 3 rd
Startup Education 4 th
GENIUS Education 5 th
VietCoach 6 th

VINH DANH NHÀ TÀI TRỢ

MỌI NGƯỜI NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

Xem tất cả